Nasze usługi

Planujesz projekt w logistyce?

Pozwól, że przedstawimy Ci naszą propozycję pomocy

Dlaczego pracować z nami?

H2H (człowiek do człowieka)

Nie traktujemy tego jako sloganu. Większość naszych nowych projektów, to polecenia od byłych Klientów lub współpracowników. Dziękujemy im za toi traktujemy jako najlepszą wizytówkę naszej pracy.

Lata praktyki

Projekty w naszej firmie prowadzą tylko praktycy. Wychodzimy z założenia, że wiedza teoretyczna musi być uzupełniona o wiedzę praktyczną. W trakcie pracy operacyjnej w ciągu kilkunastu lat mogliśmy dogłębnie zapoznać się z jej problemtyką.

Znajomość branży

Nie zakończyliśmy eksplorowania tematu logistyki na studiach. Jesteśmy organizacją stale uczącą się. Od siebie nawzajem, od Klientów, od dostawców i współpracowników. Trzymamy rekę na pulsie i jesteśmy na bieżąco z nowinkami technologicznymi.

Jak pracujemy?

Każdy projekt jest inny, tak jak każdy chleb jest inny. Tym niemniej, zazwyczaj wymaga mąki.

Identyfikacja problemu(ów)

Nasza firma specjalizuje się w identyfikacji problemów logistycznych i łańcuchów dostaw. Wykorzystujemy nasze bogate doświadczenie oraz dogłębną wiedzę branżową do analizy procesów, struktur i strategii naszych klientów. Dzięki temu jesteśmy w stanie wykryć ewentualne słabości, braki czy obszary wymagające usprawnień, co pozwala naszym klientom skupić się na najbardziej krytycznych aspektach swojej działalności i optymalizować je w celu zwiększenia efektywności i konkurencyjności.

Analiza i dochodzenie

Po zidentyfikowaniu problemów przechodzimy do etapu analizy i dochodzenia, gdzie dokładniej badamy przyczyny występujących problemów oraz ich wpływ na działalność klienta. Wykorzystujemy różnorodne metody badawcze, takie jak analiza danych, benchmarking, modelowanie procesów czy wywiady z ekspertami, aby zgromadzić wszystkie niezbędne informacje. Na tej podstawie opracowujemy konkretne rekomendacje, które pomogą naszym klientom usprawnić swoje operacje logistyczne i łańcuchy dostaw.

Wdrożenie strategii

Następnie przechodzimy do etapu wdrożenia strategii, gdzie współpracujemy z klientem w celu zastosowania opracowanych rozwiązań. Obejmuje to m.in. opracowanie planów działania, szkolenie personelu, dostosowanie systemów informatycznych czy zmiany w strukturze organizacyjnej. Nasz zespół ekspertów zapewnia wsparcie na każdym etapie wdrożenia, dbając o to, aby proces przebiegał sprawnie i zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Ocena wyników prac

Po wdrożeniu strategii przeprowadzamy ocenę wyników prac, aby upewnić się, że zaimplementowane rozwiązania przynoszą oczekiwane rezultaty. Monitorujemy kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) oraz porównujemy je z wcześniejszym stanem, aby ocenić postęp i wpływ zmian na działalność klienta. W razie potrzeby proponujemy dalsze modyfikacje lub dostosowania, aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty.

Wsparcie

Nasza firma nie kończy współpracy z klientem po wdrożeniu strategii. Jesteśmy dostępni dla naszych klientów również po zakończeniu projektu, oferując wsparcie w postaci bieżących konsultacji, szkoleń czy aktualizacji strategii w oparciu o zmieniające się warunki rynkowe. Naszym celem jest budowanie długotrwałych relacji z klientami oraz pomoc w ciągłym doskonaleniu ich operacji logistycznych i łańcuchów dostaw. Współpracujemy z nimi w zakresie analizy nowych trendów rynkowych, technologicznych czy regulacyjnych oraz dostarczamy im niezbędną wiedzę i narzędzia, aby sprostać tym wyzwaniom. Nasze wsparcie po wdrożeniu sprawia, że nasi klienci mają pewność, że ich działalność będzie nieustannie usprawniana i dostosowywana do aktualnych potrzeb, co przyczynia się do ich długoterminowego sukcesu na rynku.